Zawroty głowy

Zawroty głowy

Czym są zawroty głowy?

Zawrotami głowy określa się charakterystyczne uczucie wirowania, zaburzonej równowagi i ograniczonej stabilności. Zawroty głowy są przeważnie objawem współtowarzyszącym różnorodnym chorobom. Problem ten dotyczy jednakowo dzieci, dorosłych oraz seniorów. Niejednokrotnie zawrotom głowy towarzyszą różne inne dolegliwości, które potęgują dyskomfort i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Co gorsza, część z nich może nasilać występujące zawroty i utrudniać odzyskanie utraconej równowagi.

Zawroty głowy

Zawroty głowy – rodzaje

 • Układowe zawroty głowy, zwane też klasycznymi lub obwodowymi, odznaczają się wrażeniem wirowania otoczenia dookoła chorego.
 • Nieukładowe zawroty głowy, którym towarzyszą takie nieprawidłowości jak zaburzenia stabilności oraz wrażenia falowania lub kołysania.

Jakie są przyczyny zawrotów głowy?

Lista potencjalnych czynników wywołujących zawroty głowy jest naprawdę długa. Jedną z głównych przyczyn są różnorodne nieprawidłowości dotyczące układu przedsionkowego, który determinuje kwestie związane z utrzymaniem równowagi. Urazy błędnika, choroby móżdżku, zaburzenia dotyczące nerwów i ośrodków kory mózgowej oraz wszelkie uszkodzenia jąder podkorowych wyzwalają mniej bądź bardziej nasilone zawroty głowy. W kwestii błędnika należy pamiętać o chorobie Menier’a, która polega na nadmiernym gromadzeniu się w nim płynu.

Innymi, lecz równie częstymi przyczynami są różnorodne schorzenia o podłożu neurologicznym. Do tej grupy zaliczają się zarówno urazy czaszkowo-mózgowe, zmiany zapalne mózgu oraz opon mózgowych, migrena, jak i stwardnienie rozsiane, zaburzenia snu czy epilepsja.

Zawroty głowy to także w wielu przypadkach rezultaty problemów związanych z narządem słuchu. W tym przypadku problem może tkwić m.in. w zmianach zapalnych trąbki słuchowej, infekcji bakteryjnej lub wirusowej ucha wewnętrznego czy urazach dotyczących błony bębenkowej.

Ponadto zawroty głowy są niejednokrotnie powiązane z takimi problemami jak:

 • Cukrzyca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Niedoczynność tarczycy
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Choroby psychiczne np. zespoły lękowe, depresja
 • Napięciowe bóle głowy

Jakie objawy towarzyszą zawrotom głowy?

Problemy z równowagą, falujący obraz czy wirujące otoczenie to tylko część problemów, które mogą nastąpić w przypadku zaburzeń głowy. Istnieje też szereg innych dolegliwości współtowarzyszących. Ich rodzaj jest ściśle uzależniony od przyczyny problemu. Gdy mowa o układowych zawrotach głowy, które zwykle są uwarunkowane zaburzeniami błędnika, to przeważnie objawami są problemy ze stabilizacją tułowia, wymioty, oczopląs i częste upadki.

Jeżeli zawroty głowy są wynikiem choroby Meniere’a, związanej z błędnikiem, to oprócz mdłości i wymiotów często pojawiają się niedogodności ze strony narządu słuchu. Mowa to m.in. o zaburzonym odbieraniu bodźców dźwiękowych czy obecności szumów usznych. Częstym problemem w takich zawrotach głowy jest także poczucie dezorientacji.

Zgoła inaczej jest w sytuacji, gdy zawroty głowy mają podłoże neurologiczne. W ich przypadku chorym doskwierają takie niedogodności jak mniej lub bardziej nasilone zaburzenia czucia, problemy z mową czy niedowłady mięśni. 

Dokuczają Ci zawroty głowy? Nagły ruch sprawia Ci dyskomfort? Boisz się, że stracisz równowagę i się wywrócisz?

Nie zwlekaj! Umów wizytę już teraz!

Bibliografia:

 1. Gryglewska B. „Zawroty głowy i upadki u osób w starszym wieku – wybrane zagadnienia praktyczne.” Aktualności Neurologiczne 2018, 18(1): 40-46.
 2. Sienkiewicz-Jarosz H., Rejdak K. „Zawroty głowy; przyczyny, epidemiologia, rodzaje i leczenie.” Polski Przegląd Neurologiczny 2018, 14(2): 67-74.
 3. Neuhauser H.K. „The epidemiology of dizziness and vertigo.” Handbook of clinical neurology 2016, 137: 67-82.
 4. Prusiński A. „Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy.” Polski Przegląd Neurologiczny 2011, 7(1): 11-19.
 5. Chawla N., Olshaker J.S. „Diagnosis and management of dizziness and vertigo.” Medical Clinics 2006, 90(2): 291-304.