Wady stóp

Wady stóp

Wady stóp – przyczyny

Wadami stóp określa się wrodzone i nabyte anomalie, które prowadzą do mniej lub bardziej widocznych zaburzeń w zakresie budowy anatomicznej i codziennej funkcjonalności. Ich przyczyny są bardzo zróżnicowane. Część wad może stanowić rezultat przebytych urazów i nieprawidłowej rehabilitacji. Niektóre są wynikiem chorób przewlekłych związanych z zaburzeniem prawidłowego napięcia mięśniowego (np. porażenie mózgowe) lub funkcjonalności stawów (np. reumatoidalne zapalenie stawów). Inne natomiast mogą być efektem nadmiernej masy ciała i związanego z tym przeciążenia narządu ruchu. Ponadto deformacje stóp mogą powstawać wskutek np. innych wad postawy (np. wad kolan), źle dobranego obuwia, niskiego poziomu aktywności fizycznej.

Wady stóp

Rodzaje wad stóp

  • Stopa wydrążona
  • Stopa płasko-koślawa
  • Stopa końsko-szpotawa
  • Płaskostopie poprzecznie
  • Stopa płaska statyczna (tzw. płaskostopie czynnościowe)

Oprócz powyższych należy pamiętać, że do wad stóp zalicza się wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w obrębie palców np. paluch koślawy (hallux), paluch sztywny czy też palce młoteczkowate.

Stopa wydrążona

Ta wada stóp polega na występowaniu tzw. wysokiego podbicia – skrócenia długości między guzem piętowym a głowami kości śródstopia oraz wydrążenia w obrębie tego odcinka. Rozcięgno podeszwowe w stopie wydrążonej jest przykurczone, co stanowi efekt nadmiernego zgięcia pierwszej kości śródstopia. Natomiast część mięśni m.in. glistowate, międzykostne i krótkie zginacze palców ulega niedowładowi. Palce w stopie wydrążonej znajdują się w szponiastym ułożeniu.

Stopa płasko-koślawa

Może mieć charakter nabyty lub wrodzony. W obu przypadkach w stopie dochodzi do odchylenia pięty na zewnątrz (tzw. koślawość) i obniżenia łuków podłużnych stopy. U większości osób ze stopami płasko-koślawymi występują dolegliwości bólowe w obrębie łydek i stóp. Brak odpowiedniego leczenia zachowawczego (m.in. w formie specjalnego obuwia ortopedycznego) może doprowadzić do niebezpiecznych deformacji.

Stopa końsko-szpotawa

W tym przypadku pięta ulega odchyleniu do strony wewnętrznej (tzw. szpotawość), co prowadzi do zaburzenia w zakresie prawidłowego ustawienia kości stępu. Stopy końsko-szpotawe niezwykle często prowadzą do występowania dolegliwości bólowych, które utrudniają chód.

Stopa płaska poprzecznie

Ten rodzaj wady stóp charakteryzuje się silnym bólem, którymi jest zlokalizowany pod głowami II i III kości śródstopia. Dolegliwości bólowe są efektem grubego i głęboko umiejscowionego odcisku, a powstaje wskutek spłaszczenia łuku poprzecznego przedniego podeszwy i przesadnego obniżenia wspomnianych kości śródstopia.

Stopa płaska statyczna

Płaskostopie czynnościowe czy też stopa płaska niewydolna to deformacja, która powstaje przez stopniowe obniżenie podłużnego sklepienia stóp. Efektem tego jest obciążenie łuków stopy i nadmierne przeciążenie torebek stawowych oraz więzadeł, co upośledza prawidłowe funkcjonowanie stóp.

Masz problem ze stopami? Zauważyłeś deformacje palucha? Masz wrażenie, że Twoje stopy zbiegają się do środka?

Nie zwlekaj! Umów wizytę już teraz!

Bibliografia:

  1. Przysada G., et al. „Wpływ masy ciała na powstawanie wad stóp u studentów piątego roku fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego.” Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2013, 3: 319-326.
  2. Latour E., et al. „Nieurazowe patologie stopy wśród piłkarzy nożnych.” Polish Journal of Sport Medicine 2008, 9(4): 85-87.
  3. Harris E.J., et al. „Diagnosis and treatment of pediatric flatfoot.” The Journal of foot and ankle surgery 2004, 43(6): 341-373.