Terapia próżniowa

Terapia próżniowa to nic innego jak leczenie za pomocą stawiania baniek i wykonywania nimi masażu. Zabieg polega na wytworzeniu w bańce podciśnienia, które doprowadza do wciągnięcia skóry i tkanki podskórnej do wnętrza bańki. Następujące wtedy podrażnienie receptorów nerwowych doprowadza na zasadzie odruchu do poprawy czynności narządu związanego z odpowiednią strefą skóry. Oprócz działania odruchowego bańki wywołują tzw. odczyn odpornościowy spowodowany wynaczynieniem niewielkiej ilości krwi do tkanki podskórnej. „Wyssane” przez podciśnienie składniki krwi są traktowane przez organizm jako ciało obce, co powoduje stymulację naturalnych sił obronnych organizmu.