Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa to bezpieczna i delikatna forma terapii manualnej, w której uruchamiane są procesy samoleczenia. Terapia opiera się na teorii ruchu zarówno kości czaszki jak i kości krzyżowej i przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego pomiędzy nimi. Prawidłowy rytm czaszkowo-krzyżowy wynosi od 6 do 10 cykli na minutę. Choroba zaburza ten rytm zwalniając go lub przyspieszając.

Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na pracy na kościach czaszki przy pomocy delikatnych technik manualnych w celu zniesienia dystorsji między nimi. Przy pomocy delikatnego dotyku, kompresji czy trakcji przywracany jest prawidłowy przepływ płynów ustrojowych. Każde zdarzenie typu trauma, uraz, wypadek zostawiają w ciele pacjenta ślad, powodując restrykcję w tkance łącznej. Terapia czaszkowo-krzyżowa pomaga odnaleźć te miejsca i poprawić lub zmienić przepływ w tkankach, które tej traumy doświadczyły.