Rekonstrukcja więzadeł

Rekonstrukcja więzadła

Kiedy należy wykonać rekonstrukcję więzadeł lub ścięgien?

Zabieg chirurgicznej rekonstrukcji więzadła bądź ścięgna następuje w przypadku poważnego uszkodzenia tych struktur w wyniku np. skręcenia lub zwichnięcia stawu. Przez poważne należy rozumieć uraz, który prowadzi co najmniej do naderwania. Naderwanie polega na uszkodzeniu powodującym przerwanie ponad 5% całkowitej ilości włókien współtworzących więzadło lub ścięgno. Niemniej jednak rekonstrukcja może nastąpić także w przypadku całkowitego zerwania.

Oprócz tego rekonstrukcja więzadeł bądź ścięgien jest rekomendowana w momencie, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia innych procedur operacyjnych np. reinsercji więzadła czy szycia uszkodzonego ścięgna.

Rekonstrukcja więzadeł

Na czym polega rekonstrukcja więzadła lub ścięgna?

Zabieg rekonstrukcyjny wykonywana jest na drodze operacji artroskopowej – małoinwazyjnej techniki chirurgicznej zwanej też wziernikowaniem. Poprzez niewielkie nacięcie do wnętrza stawu zostają wprowadzone odpowiednie narzędzia, które umożliwiają wykonanie naprawy więzadła bądź ścięgna bez konieczności otwierania jamy. Rekonstrukcje przeważnie są przeprowadzane z użyciem przeszczepu, co oznacza konieczność zastąpienia zniszczonych struktur nową tkanką. Materiał tkankowy jest pobierany od dawcy (allograft) lub bezpośrednio od pacjenta poddanemu zabiegowi (autograft).

Rehabilitacja a rekonstrukcja więzadeł lub ścięgna – cele i efekty

Podobnie jak w przypadku innych zabiegów operacyjnych, tak samo i rekonstrukcje wymagają wdrożenia fizjoterapii. Rehabilitacja jest konieczna:

  • Przed zabiegiem w celu właściwego przygotowania narządu ruchu na operację i zminimalizowanie ryzyka występowania potencjalnych niedogodności, które mogą później występować.
  • Po zabiegu, aby przyśpieszyć proces regeneracji pacjenta i powrót do pełnej funkcjonalności. Oprócz tego pooperacyjna fizjoterapia ogranicza niedogodności np. dolegliwości bólowe, obrzęk, a także zapobiega różnorodnym powikłaniom np. przykurcze, wysięki, zrosty.

Efekty profesjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej to m.in. wzmocnienie siły mięśniowej, polepszenie zakresu ruchomości, usprawnienie przepływu krwi i limfy, przywrócenie optymalnej elastyczności struktur narządu ruchu.

Jesteś po kontuzji/ urazie? Boisz się uprawiać swój ukochany sport, aby nie uszkodzić się jeszcze bardziej? Przygotowujesz się do operacji albo może jesteś już po zabiegu rekonstrukcji więzadła?

Nie zwlekaj! Umów wizytę już teraz!

Bibliografia:

  1. Kochman M., et al. „ACL Reconstruction: Which Additional Physiotherapy Interventions Improve Early-Stage Rehabilitation? A systematic review.” International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(23): 1589.
  2. Darware M., Naqvi W.M. „A case report on physiotherapy rehabilitation accelerating the recovery of older patient with anterior cruciate ligament reconstruction.” Medical Science 2020, 24(103): 1803-1808.
  3. Karppi P., et al. „Effectiveness of supervised physiotherapy after arthroscopic rotator cuff reconstruction: a randomized controlled trial.” Journal of shoulder and elbow surgery 2020, 29(9): 1765-1774.