HVLA

HVLA, inaczej manipulacje krótkodźwigniowe, są to techniki leczenia polegające na odblokowaniu zablokowanych stawów. Techniki te są bardzo delikatne i nie pozwalają na uszkodzenie struktury czy bolesność przy zabiegu.

Manipulacje krótkodźwigniowe działają subtelnie i precyzyjnie. Metoda ta charakteryzuje się przyłożeniem do stawu pacjenta siły o małej amplitudzie i dużej prędkości, co najczęściej kończy się słyszalnym „kliknięciem”, powodującym zmniejszenie napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

Zabieg tymi technikami wykonywany jest w bezpiecznym ustawieniu stawu, za pomocą minimalnej dźwigni i siły a bodziec zostaje dokładnie nacelowany na znalezioną barierę.