Regulamin promocji „Black week” w Pracowni Zdrowia.

Regulamin promocji “Black Week”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą “Black Week” jest Pracownia Zdrowia Joanna Pyczek os. Kolorowe 24/27, 31-941 Kraków, NIP: 8172063829, j.pyczek@pracowniazdrowia.pl (dalej zwany „Organizatorem”).
 2. Promocja dotyczy wszystkich pojedynczych i pakietowych usług, które można znaleźć na stronie www.pracowniazdrowia.pl (dalej zwany „Strona internetowa”)
 3. Promocja obowiązuje w dniach 21.11.2022 – 27.11.2022.
 4. Każda pojedyncza i pakietowa usługa zostanie obniżona do 30%, przy płatności w gabinecie po wykonanej usłudze, bądź w sklepie internetowym www.pracowniazdrowia.pl/sklep (dalej zwany “Sklep internetowy”)
 5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyraźne powołanie się Klienta na daną ofertę promocyjną, przed przystąpieniem do płatności.
 7. Personel Pracowni Zdrowia Joanna Pyczek nie ma obowiązku informowania Klientów o aktualnych Promocjach oraz przyznawania Klientom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej Promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.
 8. Zakupioną usługę należy zrealizować zgodnie z obowiązującym terminem ważności usług i pakietów określonej na Stronie internetowej www.pracowniazdrowia.pl oraz na każdym zakupionym Voucherze/ Bonie Podarunkowym zakupionym drogą elektroniczną lub bezpośrednio w jednej z placówek Pracowni Zdrowia.
 9. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
 10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej  www.pracowniazdrowia.pl 
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie Regulamin gabinetu Fizjoterapii, Osteopatii i Masażu – Pracownia Zdrowia w Krakowie

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2022 r.

Kraków, dnia 20.11.2022 r.

Joanna Pyczek – właściciel