Metody

Osteopatia

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych.  Opiera się przede wszystkim na holistycznym przekonaniu, że organizm człowieka jest całością, a nie sumą niezależnych od siebie narządów. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem...

Terapia manualna

Terapia manualna to naturalna i nieinwazyjna metoda leczenia i diagnostyki stosowana w odwracalnych dysfunkcjach elementów tworzących układ ruchu, takich jak mięśnie, stawy, więzadła, kręgosłup. Do diagnozowania i leczenia wykorzystywane są dłonie i dotyk oraz różne rodzaje ucisku. Terapia manualna jest terapią holistyczną,...

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego jest jedną z najskuteczniejszych form rozluźniania struktur mięśniowych oraz powięzi. Polega na stopniowym rozciąganiu tkanek miękkich według wskazówek opartych na reakcji ciała pacjenta. Uwolnienie napięć i ograniczeń umożliwia maksymalne lub optymalne wydłużenie włókien mięśniowych oraz zmniejsza stałe napięcie...

Masaż tkanek głębokich

Masaż tkanek głębokich zwany też masażem głębokim opiera się na warstwowej pracy tkankowej, prowadzącej do uwolnienia (rozluźnienia) utrzymujących się nieprawidłowych napięć w ciele człowieka. Jest to najbardziej precyzyjna forma masażu skupiająca się na konkretnych strukturach mięśniowych, ścięgnistych czy więzadłowych. Metoda...

Terapia punktów spustowych

Terapia punktów spustowych jest to forma terapii skupiająca się na rozluźnieniu konkretnych punktów zlokalizowanych na mięśniach każdego człowieka. Punkty spustowe są to wrażliwe na dotyk miejsca w tkankach miękkich, reagujące tkliwością i bólem na bodźce uciskowe. Powstają w wyniku długotrwałych...

HVLA

HVLA, inaczej manipulacje krótkodźwigniowe, są to techniki leczenia polegające na odblokowaniu zablokowanych stawów. Techniki te są bardzo delikatne i nie pozwalają na uszkodzenie struktury czy bolesność przy zabiegu. Manipulacje krótkodźwigniowe działają subtelnie i precyzyjnie. Metoda ta charakteryzuje się przyłożeniem do...

Neuromobilizacje wg Butlera

Neuromobilizacja oznacza terapię manualną układu nerwowego. Terapia działa bezpośrednio na układ nerwowy człowieka, który stanowi tkanka nerwowa budująca ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz jego narządy odbiorcze, mięśnie oraz organy wewnętrzne. Neuromobilizacja obejmuje diagnostykę zaburzeń układu nerwowego oraz ich terapię....

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa to bezpieczna i delikatna forma terapii manualnej, w której uruchamiane są procesy samoleczenia. Terapia opiera się na teorii ruchu zarówno kości czaszki jak i kości krzyżowej i przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego pomiędzy nimi. Prawidłowy rytm czaszkowo-krzyżowy wynosi od 6...

Terapia wisceralna

Terapia Wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo-szkieletowym a narządami wewnętrznymi.Wzajemne oddziaływania mięśniowo-szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni...

Drenaż limfatyczny

Drenaż limfatyczny jest to forma terapii mająca bezpośredni wpływ na układ krążeniowy w ciele człowieka. Za pomocą rąk terapeuty lub innych urządzeń do tego celu stworzonych, usprawniane jest krążenie limfy. Drenaż limfatyczny pobudza krążenie krwi i limfy, poprawiając stan organizmu. W wyniku stymulacji odpowiednich punktów...

Suche igłowanie

Jest to metoda polegająca na nakłuwaniu bardzo cieniutką igłą mięśni, ścięgien czy więzadeł bez wprowadzania środka farmakologicznego. Wykonywana jest w celu rozluźnienia napiętych włókien mięśniowych, gdzie zlokalizowane są punkty spustowe. To właśnie te miejsca wywołują dolegliwości bólowe u pacjenta, czasami...

Terapia próżniowa

Terapia próżniowa to nic innego jak leczenie za pomocą stawiania baniek i wykonywania nimi masażu. Zabieg polega na wytworzeniu w bańce podciśnienia, które doprowadza do wciągnięcia skóry i tkanki podskórnej do wnętrza bańki. Następujące wtedy podrażnienie receptorów nerwowych doprowadza na...

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping, inaczej plastrowanie dynamiczne jest to metoda polegająca na umieszczaniu na skórze pacjenta specjalnych, elastycznych plastrów. Stosowane jest w celu regeneracji, leczenia, odciążenia i wspomagania pracy mięśni i stawów. Działanie tapingu polega na poprawie ukrwienia oraz zwiększeniu przepływu limfy,...

Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny to rodzaj ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni. Trening funkcjonalny na tle innych ćwiczeń wyróżnia to, że powiela ruchy, które wykonujemy podczas codziennych czynności np. wstawanie z łóżka, wchodzenie po schodach czy sięganie po coś z najwyższej półki...