Rozmiar tekstu

Czas trwania: 20 h (3 dni)

Dla kogo: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, nauczycieli WF-u, specjalistów z zakresu gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej, wszystkich którzy są zainteresowani własnym zdrowiem.

Opis:

Regularny trening fizyczny poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, wydolność tlenową, przeciwdziała zanikom strukturalnym i czynnościowym w układzie ruchu, pomaga ustabilizować powszechne w wieku starszym choroby: cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca itp., a także poprawia koordynację ruchową.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają podstawy procesu starzenia się jako naturalnego toku życia. W dalszej części szkolenie skupia się na wpływie aktywności fizycznej na funkcjonowanie osób w starszym wieku. Część praktyczna zaznajamia uczestników z czterema podstawowymi typami ćwiczeń, które należy uwzględnić podczas prowadzenia zajęć z seniorami. Celem szkolenia jest pokazanie starości jako kolejnego etapu życia, na jakość którego ogromny wpływ ma aktywność fizyczna.

Program:

Część teoretyczna

 • Starzenie się – wiadomości ogólne.
 • Dlaczego regularny trening fizyczny jest niezbędny seniorom?
 • Kwalifikacja do ćwiczeń osób starszych.
 • Rodzaje niezbędnych ćwiczeń.
 • Intensywność aktywności fizycznej seniorów.
 • Reguły bezpieczeństwa podczas prowadzenia ćwiczeń.
 • Wyposażenie treningowe.
 • Plan ćwiczeń.

Część praktyczna:

 • Praktyczne zastosowanie czterech typów ćwiczeń:
 • Ćwiczenia wytrzymałościowe
 • Ćwiczenia siłowe
 • Ćwiczenia równowagi
 • Ćwiczenia rozciągające
 • Rozgrzewka i wyciszenie organizmu

Na szkolenie proszę zabrać wygodny strój sportowy.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.