Rozmiar tekstu

bajka

 

Ciągle słyszymy jak ważna jest profilaktyka, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Profilaktyka zdrowotna, bo o tej profilaktyce będę tutaj pisała, to działania, które mają na celu zapobiegać chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i szybkie podjęcie leczenia. Jednak profilaktyka to nie tylko zapobieganie samej chorobie, ale także promowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.

Światowa Organizacja Zdrowia w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku postawiła ideę promocji zdrowia na samym szczycie piramidy indywidualnych i społecznych wartości. Głównym założeniem jest umożliwienie ludziom większej kontroli nad swoim zdrowiem, a także zwiększenie możliwości jego poprawienia. I nie chodzi tutaj o tworzenie nowych, specjalistycznych ośrodków, które będą kierowały promocją zdrowia. Chodzi o to, żeby aktywizować i wspierać środowiska lokalne oraz zasoby indywidualne każdego z nas. Chodzi o to, żeby profilaktyka zdrowotna była podejmowana w szkołach, na osiedlach, czy też w zakładach pracy, wśród kolegów i koleżanek oraz we własnym domu.

Na czym ma polegać promocja zdrowia?

Na propagowaniu zdrowego stylu życia. A zdrowy styl życia to taki, który ma za zadanie minimalizować wszelkie czynniki ryzyka chorób. Zaliczamy do nich: niewłaściwą dietę, otyłość, palenie papierosów, zbyt małą aktywność fizyczną, a także stres i nadmierny pośpiech.

Dlaczego profilaktyka jest tak ważna?

Odpowiedź jest prosta: kasa. Lepiej zapobiegać niż leczyć. W krajach wysokorozwiniętych profilaktyką zdrowotną objęte są prawie wszystkie grupy społeczne, na różnych okresach rozwojowych, zaczynając od dzieciństwa.


Jak zatem rozwijać nawyki zdrowotne wśród swoich bliskich a szczególnie u dzieci?

  1.   Bądź wzorem do naśladowania.
  2.   Zachęcaj wszystkich członków rodziny do aktywności fizycznej.
  3.   Zminimalizuj czas spędzany przed komputerem i telewizorem.
  4.   Doceniaj sukcesy swoich bliskich.
  5.   Nie używaj jedzenia jako nagrody.


Tylka J., Współczesny człowiek a zdrowie, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”; 3(26) 2012