Rozmiar tekstu

 autyzm

Co to jest autyzm?

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe charakteryzujące się deficytami w interakcjach społecznych i komunikacji społecznej oraz występowaniem powtarzających się wzorców zachowania.

To oznacza, że:

 • Dzieci nie nawiązują kontaktów i przyjaźni z innymi dziećmi;
 • Ich interakcje ograniczone są jedynie do wyrażania podstawowych potrzeb np. jedzenia czy chęci otrzymania ulubionej zabawki;
 • Dzieci nie dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami czy doświadczeniami;
 • Inne objawy to brak kontaktu wzrokowego i powtarzanie wciąż tych samych ruchów np. machanie ręką;
 • Czasami dzieci nie mówią;

Autyzm diagnozowany jest u jednego dziecka na sto. W Polsce liczbę dzieci autystycznych szacuje się na kilkanaście tysięcy.

aut


W tym roku ukazał się raport NAC (National Autism Center), który jest podsumowaniem badań nad terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Dzięki temu przedstawiono terapie, które mają największą skuteczność potwierdzoną badaniami naukowymi.

Przeanalizowano 389 badań naukowych z lat 2007-2012 i na podstawie tego podzielono stosowane  formy terapii na trzy grupy:

O stwierdzonej skuteczności, co oznacza, że terapie te mają potwierdzone dowody naukowe co do skuteczności leczenia.
O obiecującej skuteczności, co oznacza, że mają jakieś dowody skuteczności, ale nie na tyle, żeby zostały zakwalifikowane do najwyższej grupy.
O niepotwierdzonej skuteczności, co oznacza, że nie została potwierdzona skuteczność tych terapii.


I tak metody o potwierdzonej naukowo skuteczności to:

 • Terapia behawioralna;
 • Terapia poznawczo-behawioralna;
 • Trening umiejętności językowych;
 • Modeling;
 • Naturalne modele nauczania;
 • Trening umiejętności kluczowych;
 • Trening rodzicielski;
 • Plany aktywności;
 • Treningi samokontroli;
 • Skrypty;

Do grupy o obiecującej skuteczności, raport NAC zaliczył:

 • Komunikację alternatywną i wspomagającą;
 • Terapię bazującą na relacji;
 • Pakiety ekspozycyjne;
 • Nauczanie ustrukturyzowane;
 • Trening językowy (zasób i rozumienie);
 • Interwencje opierające się na nowej technologii;
 • Terapie bazujące na Teorii Umysłu;
 • PECS;
 • Muzykoterapię;
 • Masaże;
 • Ćwiczenia;

Do terapii, które nie wykazują korzystnego wpływu w pracy z osobami z autyzmem należą:

 • Trening słuchowy;
 • Metoda ułatwionej komunikacji;
 • Diety bezglutenowe i bezkazeinowe;
 • Integracja sensoryczna;
 • Zoo terapie;
 • Mapowanie;
 • Interwencje terapeutyczne oparte na ruchu;
 • Strategie socjalno-behawioralne i socjalno-poznawcze;
 • Terapia Floortime;
 • Terapie elektrowstrząsowe;


Raport NAC pozwala na wyłonienie skutecznych metod pracy z osobami z autyzmem. Wybieranie metod pracy z pierwszej grupy daje najkorzystniejsze efekty terapeutyczne w zakresie poprawy funkcjonowania.

Raport NAC do ściągnięcia tutaj:

http://jim.org/files/obrazkiBLOG_1/raportNAC.pdf 


Na podstawie:
http://jim.org/czytnik/raportnac