Rozmiar tekstu

Kids 8

 

W okresie przedszkolnym rozwój przedszkolny wykazuje zwolnienie tempa w porównaniu z okresem poniemowlęcym. Przyrost masy ciała ulega zmniejszeniu, co obserwujemy poprzez wyszczuplenie sylwetki i dalszą zmianę proporcji ciała spowodowane szybkim wzrostem tułowia i długości kończyn. Między 3 a 7 rokiem życia dzieci rosną średnio 27 cm, a masa ich ciała wzrasta o 10 kg. Największy skok wzrastania występuje między 5 a 7 rokiem życia. Dzieci rosną wówczas średnio ok. 7 cm i zwiększają swoją wagę o 3 kg.

W tym okresie da się zauważyć różnice płciowe. U chłopców szybciej rośnie obręcz barkowa niż biodrowa, u dziewczynek nie ma takiej różnicy. U dziewczynek większa jest tkanka tłuszczowa. Około 6 roku życia następuje też wymiana uzębienia z mlecznego na stałe.


Zestawianie podstawowych cech rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym (Trzcińska D., 2005)

Proporcje ciała

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Duża głowa
 • Długi tułów
 • Krótkie i słabe kończyny
 • Następują znaczne zmiany w proporcji ciała
 • Kończyny dolne wydłużają się powodując ogólne wysmuklenie ciała

 

Układ kostny i stawowo- więzadłowy

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Kości są miękkie i elastyczne
 • Przeważa tkanka chrzęstna, która pozwala na dużą odporność przy złamaniach, ale może ulegać deformacjom
 • Duża rozciągliwość więzadeł pozwala na wykonywanie obszernych ruchów 
 • Kości stają się mniej wiotkie
 • Proces kostnienia zaczyna się od nadgarstków, co obserwowane jest poprzez bardzie precyzyjne ruchy rąk, zwłaszcza chwytów
 • Kształtują się krzywizny kręgosłupa

 

Układ mięśniowy

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Ogólna masa mięśni w stosunku do masy ciała jest niewielka
 • Włókna mięśniowe są wiotkie, delikatne i cienkie, o znacznej ilości wody
 • Kurczą się powoli i długo
 • Mięsnie szybko się męczą, nie są zdolne do wysiłku długotrwałego i o znacznym natężeniu
 • Lepiej pracują duże grupy mięśniowe np. tułowia niż małe np. rąk (przy rysowaniu dzieci wykonują zamaszyste ruchy ramion)
 • Mięsnie przyrastają głównie na długość
 • Następuje szybki przyrost masy mięśniowej i rozwój mięśni spowodowany zmniejszeniem ilości wody w ich włóknach przy jednoczesnym wzroście zawartości białkowych i tłuszczowych
 • Zwiększa się masa mięśni a przez to też ich siła
 • Sprawność i siła mięśni wzrasta od głowy do kończyn, a w obrębie kończyny górnej od ramienia do ręki

 

Układ krążenia

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Serce ma małą pojemność, u dziecka będącego w ruchu pracuje dość intensywnie
 • Małe serce powoduje, że krew krąży szybciej (światło naczyń krwionośnych  jest duże), po zmęczeniu następuje szybki odpoczynek
 • Powiększa się rozmiar serca i zwiększa jego wydolność, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie większych wysiłków
 • Następuje sprawniejsze współdziałanie układu krwionośnego i nerwowego dzięki czemu krew szybciej dociera do tkanek

 

Układ oddechowy

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Płuca mają małą objętość
 • Dziecko wykonuje ok. 30 oddechów na minutę
 • Zwiększone zapotrzebowanie na tlen podczas wysiłku, dziecko zaspokaja poprzez przyspieszenie oddechu
 • Dziecko oddycha głównie torem brzusznym, przy pomocy przepony
 • Zwiększa się pojemność płuc
 • Liczba oddechów zmniejsza się do 27
 • Poprawia się funkcjonowanie mięśni oddechowych, co sprzyja możliwości głębszego oddychania
 • Zmienia się tor oddechowy na brzuszno - piersiowy

 

Układ nerwowy

Trzylatki i czterolatki Pięciolatki i sześciolatki
 • Mózg stanowi ok. 80% masy mózgu dorosłego człowieka
 • Mózg działa jeszcze bardzo niesprawnie
 • Zdecydowana przewaga czynności podkorowych nad korowymi i oraz pobudzenia wewnętrznego nad hamowaniem
 • Wysoka pobudliwość nerwowa przejawiające się w zmienności nastrojów i zachowań a także w chwiejności emocji
 • Procesy poznawcze (w tym uwaga) mają charakter mimowolny
 • Mimo zainteresowania jakąś czynnością uwaga łatwo ulega rozproszeniu na skutek czynników zewnętrznych lub wewnętrznych
 • Następuje przyrost mózgu, który stanowi 90% masy mózgu dorosłego człowieka
 • Mózg działa znacznie sprawniej
 • Dzięki rozwoju czynności korowych następuje rozwój czynności poznawczych i uczuć bardziej złożonych od emocji
 • Móżdżek, w którym znajduje się ośrodek równowagi osiąga swoją normalną wielkość
 • Rozwijają się płaty czołowe stanowiące podłoże dla regulujących funkcji kory mózgowej (płaty czołowe odpowiadają za ruchy wyuczone i czynności orientacyjne)
 • Wzrasta stopień mielinizacji włókien nerwowych, co powoduje większe zrównoważenie pobudzania i hamowania procesów wewnętrznych
 • Zwiększa się objętość komórek nerwowych powstają nowe połączenia nerwowo – ruchowe, „polecenia” wydawane przez mózg są wykonywane przez układ obwodowy coraz łatwiej i sprawniej 

 

Bibliografia:

Trzcińska D., Gimnastyka kompensacyjno – korekcyjna w przedszkolu, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2005